Over TRA Shipping

Ralf Kerkstra is een nuchtere Fries die een ‘afspraak is afspraak’ mentaliteit combineert met een grote betrokkenheid. Bij het milieu, door het stimuleren van milieuvriendelijke en duurzame verwerking van sloopmateriaal. Maar ook betrokkenheid bij en begrip voor de vaak lastige situatie van de binnenvaartondernemers met wie hij aan tafel zit.

De gesprekken die hij in de stuurhut voerde met binnenvaartondernemers zorgden ervoor dat hij zijn koers verlegde. Met TRA Shipping ondersteunt hij binnenvaartschippers, rederijen en tussenpersonen in de binnenvaartsector met toekomstgericht ondernemingsadvies, aan- en verkoopbemiddeling van binnenvaartschepen en recyclingadvies.

Ralf heeft ruime ervaring in de recycling van metaal en drijvend materieel. Hij beschikt over een groot netwerk van ondernemers, overheden, makelaars, banken en rederijen en begeleidde de nodige trajecten van inkoop van een binnenvaartschip tot verwerking/sloop of eventuele verkoop.